ZAKŁAD PRZERÓBKI SOLANEK
JODOWO-BROMOWYCH „SALCO” S.J.
32-744 Łapczyca 445

tel. +48 14 612 75 19

Dostępne w godzinach:
Od 08.00 do 15.00

Marketing, imprezy, współpraca indywidualna:
marketing@salco.pl

Zamówienia hurtowe:
hurt@salco.pl

Nowy klient, współpraca B2B:
michal_siwek@salco.pl

Sklep internetowy:
magda_piotrowska@salco.pl